Vejbump på Metholmvej

Der er sket lidt siden sidste års generalforsamling i juli 2014. Der har været løbende kontakt med Syddjurs kommune, selv om det er foregået i langsomt trav. Hen over tid har meldingerne udmøntet sig i et brugbart mønster af oplysninger, som nu gør, at vi kan komme videre.

Bestyrelsen sendte en skrivelse til Syddjurs, da vi fik afslag på de vejbump, som kunne have givet lidt nedsættelse af farten på den øvre del af Metholmvej - ved nr. 33 og 31. Den egentlige årsag til afslaget kom fra egne rækker og det var samtidig et klart nej til at øge sikkerheden for færdsel i området.
    Der gik, som I ved, lang tid før der kom svar og der blev ikke svaret på vores spørgsmål selv om vi efterfølgende rykkede for besvarelse. Se Grundejerforeningens hjemmeside (www.begtrupvig.dk/gtts/).

Men Syddjurs forholder sig nu til, at vi fortsat gerne vil have en form for regulering af trafikken. For at det kan lade sig gøre skal flere ting være opfyldt før de vil give en forhåndsudtalelse. Desuden har de gjort opmærksom på, at de som kommune ikke har rådgivende opgaver i forhold til "sommerhusveje" hvilket betyder, at vi selv må betale for rådgivning hos et ingeniørfirma.

Syddjurs skriver at vejen (Metholmvej) er af skiftende kvalitet, ... men det ikke er deres vurdering at den skal istandsættes, da trafikkens omfang er så relativt begrænset.
    De anbefaler, at vi tilstræber en grusvej på 3 til 3,5 meters bredde og en lille smule tagprofil (dvs. højst på midten) så vandet bliver ført til rabatten og vejen i øvrigt holdes uden nævneværdige huller. Beplantningen skal holdes væk - beskæres ved skellinie.

Bestyrelsen har herefter spurgt Ole Thomassen - som vedligeholder vores veje - hvor meget han vil mene det vil koste at få rådgivning samt tilpasse vejen til det ønskede.
    Han giver et bud på omkostninger, som ligger over nogle hundrede tusinde samt at vedligeholdelse af den ønskede vej vil være dyr.
    Syddjurs forventninger til vejen får en til at tænke på noget, der svare til en opgraderet motorvej, før der kan trafikdæmpes.
    Bestyrelsen har besluttet at droppe alt om trafikregulerende foranstaltninger og sætte fokus på vedligeholdelse af vejene. Trist for de beboere, der havde drømt om forbedring af støv- og fartgener.

Bestyrelsen vurderer endvidere at vejvedligehold i 2015 vil kunne foretages for de midler, vejlauget er i besiddelse af, hvorfor der ikke bliver opkrævet kontingent i 2015.
    Såfremt andre end de, der har betalt kontingent i 2014, ønsker at deltage i ordningen om kollektiv vejvedligehold, kan der indbetales et kontingent på 200 kr. på vejlaugets konto reg/nr. 9361 0000076007 Sparekassen Kronjylland i Tved. Beløbet skal være betalt inden den 15. marts 2015. Vi er ligeledes af den opfattelse, at vejvedligehold kun foretages ud for de parceller, der har betalt kontingent.
    Kontingent for 2014 giver endvidere ret til fremmøde samt stemmeret på Vejlaugets GF den 18. juli 2015, kl. 11-12.

Det fremgår ikke af vedtægterne, at man skal betale kontingent for at få sin vej vedligeholdt ej heller at kontingent giver stemmeret til GF. Men sådan er det - gælder for alle foreninger også for os. Der vil komme et forslag på årets GF eller nærmere en tilføjelse til vedtægterne.

Bestyrelsen forventer på GF at komme med forslag til disposition af midler og aktiviteter for 2015/2016.

Bestyrelsen - januar 2015