Om Vandscootere og Speedbåde

Vandscootere

 • Man skal være 16 år og have vandscooterbevis.
 • Sejlads er ikke tilladt indenfor en afstand af 300 meter fra kysten (og havnen) på nær transport ud til 300 meters grænsen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på højst 5 knob. Ved isætning i havne, skal man følge sejlløbet til og fra havnen.
 • Som fører af en vandscooter eller lignende, må man ikke overlade styringen til nogen, der ikke har erhvervet vandscooterbevis – heller ikke selvom man selv sidder bagpå.
 • Man må ikke sejle med vandscooter i Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder.

Speedbåde

 • Man skal være 16 år og som minimum have speedbådskørekort.
 • Sejlads indenfor en afstand af 300 meter fra kysten må ikke foregå med så høj en hastighed, at båden planer – dvs. at bådskroget løfter sig helt eller delvist op på vandoverfladen. Sejlads inden for 300 meter skal så vidt muligt foregå vinkelret på kysten.

Fælles for både vandscootere og speedbåde

 • Man skal kunne dokumentere at man har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjet.
 • Man skal sikre at der forefindes godkendte redningsmidler til alle ombordværende.
 • Man skal altid sejle således at man ikke skaber unødig støj, eller andre udsættes for fare eller ulempe.
 • Man skal under alle omstændigheder sejle efter de gældende regler, herunder at udvise godt sømandsskab.
 • Grove overtrædelser kan medføre konfiskation af fartøjet.