Støjgener

Støjende adfærd. Vi har ingen faste regler i GTTS om, hvornår man må støje med klipning af græs, brug af motorsave, fester etc.

Hvis en nabo henvender sig grundet støjgener bør man i fællesskab finde en mindelig løsning. Det vigtigste må være at vise hensyn til hinanden. Det har alle mest glæde af fremadrettet. Selvfølgeligt bør man ikke støje unødigt f.eks. før kl. 09 og ikke efter kl 22, men lokale forhold med børn/ældre kan gøre, at der skal vises særlige hensyn. Mange er her kun i week-ends, og derfor må de fastboende forvente og respektere, at havearbejde nødvendigvis må udføres i week-ends.