Orientering Juli 2016

Til Vejlauget Metholmvej, Marsvej, Mercurvej, Herculesvej

Opdateret info pr. 13.07.2016:

Info Vejlaugets arbejdsfrokost

Vi har fået et stort læs grus til vejarbejdet den 6. august, hvor vi starter kl 10.00.

Britta Klemmensen på Herculesvej 16 har tilbudt at lave frokost til alle der har lyst efter endt arbejde. Mod betaling. Hvis du har lyst til at deltage i frokosten - vil vi gerne have besked af hensyn til indkøbene og lån af borde og stole. Send en SMS til mig på 2360 6906 - Britta er bortrejst. Giv besked senest den 02.08.2016.

vh
Bodil
Metholmvej 29


Information 04.07.2016

Kære alle husstande i Vejlauget Metholmvej
Det er tidligere meldt ud, at vi skulle have en vejarbejdsdag lørdag den 23. juli - det vil vi gerne udskyde 14 dage til lørdag den 6. august 2016 kl 10.00 - fortsat på hjørnet af Herculesvej og Metholmvej medbringende skovl og trillebør. Vi udskyder det bl.a. fordi forslagsstilleren - ikke kan være til stede, hvis det bliver på den første dato.

Det er meningen vi skal tale om, at det er en god ide at have et par timers arbejdslørdag i sommerperioden, så vi bl.a. selv kan reparere vejene. Vi skal også snakke, om der er flere opgaver vi kan påtage os.

Det er dejligt at se, hvor gode veje Ole fik lavet i foråret, men der er igen huller som kan udbedres. Vi må have Ole til at lægge mere grus, inden den 6. august.

Der er ikke nogen der har meldt ind at de godt vil lave frokost/grill i forbindelse med arbejdslørdagen, så hvis der ikke sker mere bliver det ikke til noget.

Formanden for Grundejerforeningen har nu meldt ind, at Metholmvej ved Nanna H, Strandvejen nr 15 og 13 gerne vil have fjernet hybenroserne på stykket ned til stranden. Vi afventer at Syddjurs gør det gratis for de enkelte husstande. Måske kunne det give en ekstra arbejdsopgaver for Vejlauget for enden af Metholmvej.

Der har i snart 10 år ligget en båd/hvid for enden af Metholmvej til venstre tæt på havet. Vi har talt med Genbrugspladsen og de vil gerne modtage den. Desuden har vi fået lov til at låne en stor trailer, så vi kan få den kørt til Knebel lørdag formiddag. Måske bliver det gjort tidligere men så mangler der hænder til opgaven. Men det kan der findes ud af.

Som vi talte om ved sidste års GF i Vejlauget - den tidligere bestyrelser fungerer nu som en åben arbejdsgruppe. Vi vil bruge mailadr og Grundejerforeningens hjemmeside til at informere om, hvad der sker.

Bodil
Metholmvej 29

Bodil Klitgaard – keldogbodil@live.dk