Adgangsforhold for store køretøjer

Bestyrelsen opfordrer til at adgangsforholdene lever op til de gældende krav.