Metholmvej Vejlaug 2022

Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej

For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt at vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved indbetaling af kontingent til vejvedligehold.

Kontingentet for 2022 er 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.

Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:

Reg.nr. 9388 konto nr. 0001098330 - Husk at anføre sommerhusadresse og

  • at minde din nabo om at indbetale kontingent
  • at vi har generalforsamling lørdag den 16. juli kl. 14 på Metholmvej 17
  • at komme med forslag til generalforsamlingen senest 3 uger forinden, dvs. inden den 25. juni. Forslag sendes til ellen.steen@mail.dk

BESTYRELSE

  • Formand: Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17
  • Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14
  • Sekretær: Poul Schram, Marsvej 21