Metholmvej Vejlaug 2024

Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej
For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved indbetaling af kontingent til vejvedligehold. Det blev besluttet på sidste års generalforsamling at sætte kontingentet lidt op for at øge vedligeholdelsesstandarden.
Kontingentet for 2024 er 300 kr. pr. hus og 150 kr. pr. grund.

Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej. Vejene er udlagt som private fællesveje, dvs. at vi i fællesskab har pligt til at vedligeholde dem. Vejlauget sikrer dette og koordinerer en fælles indsats i området.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:
Reg. nr.:       9388
Konto nr.:    0001098330
Betaler:        Her anføres sommerhusadresse - evt. under meddelelser under vedr. betalingen. 

Vi vil gerne understrege, at langt det meste af kontingentet går til vedligeholdelse af vejene.

HUSK:
• at minde din nabo om at indbetale kontingent
• at vi har generalforsamling lørdag den 13. juli kl. 14 på Metholmvej 17
• at komme med forslag til generalforsamlingen senest 3 uger forinden, dvs. inden den 22. juni
• forslag sendes til formanden Steen Krogh Nielsen, ellen.steen@mail.dk
Bestyrelsen:
Formand: Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17 Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14 Sekretær: Poul Schram, Marsvej 31