Orientering August 2016

Til Vejlauget Metholmvej, Marsvej, Mercurvej, Herculesvej

06.08.2016:

Vi har behov for din opbakning til fælles vejlaug, der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej - vi har brug for din indbetaling på 200 kr.

Indbetal nu, så du ikke kommer til at glemme det.

Der er p.g.a store regnmængder behov for at sikre vejlaugets økonomiske mulighed for vedligehold i det tidlige forår 2017. Der har været afholdt udgifter til ekstra vedligehold og grus i 2016 og kassen er derfor ved at være tom. Vi anmoder derfor om indbetaling af kontingent til vejvedligehold.

Kontingentet er på 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.

Kontingentet er nødvendigt for vedligeholdelse af vejforhold på hhv. Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og ikke mindst Metholmvej, som er den væsentlige forbindelsesvej i sommerhusområdet. Du har pligt til at vedligeholde vejen - vejlauget sikrer dette, så det bliver gjort på en ensartet måde i området og fælles indsats bliver koordineret.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:

Reg. nr: 9388
Konto nr:0001098330
Betaler:

Her anføres sommerhusadresse - evt. anføres dette under meddelelser vedr. betalingen

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du meget gerne skrive en mail til os med angivelse af din sommerhusadresse i emnefeltet og øvrige kontaktoplysninger evt. en opdatering af disse. På den måde kan vi fremover kommunikere med dig uden portoudgifter for vejlauget.

På forhånd tak for din opbakning, din indbetaling og dine opdaterede kontaktoplysninger.

Husk at du kan finde yderligere oplysninger her: gtts.dk

HUSK at minde din nabo om kontingentindbetalingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Mail: metholmvejlaug@live.dk