Generalforsamling i Vejlauget lørdag den 22. juli kl 10.00 til 12.00

Der indkaldes til generalforsamling i Vejlauget lørdag den 22. juli kl 10.00 til 12.00.

Vi mødes ved grusbunken på hjørnet af Herculesvej og Metholmvej.

Fra kl 10.00 til 11.00 laver vi i fællesskab vejene – den enkelte vej aftaler hvem der medbringer trailer og skovle.

Fra 11.00 til 12.00 afholdes GF – dagsorden iflg vedtægter:

  1. valg af dirigent
  2. bestyrelsens beretning
  3. regnskab og budget
  4. indkomne forslag
  5. fastsættelse af kontingent
  6. valg
  7. fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF
  8. evt