Bestyrelse for Metholmvej Vejlaug
• Formand: Steen Krogh Nielsen
• Kasserer: Poul Hansen
• Sekretær: Paul Schram
Kontakt vejlauget:
Steen Krogh Nielsen, Metholmvej17  ellen.steen@mail.dk