Velkommen

Bestyrelsen for grundejerforeningen byder jer velkommen til Begtrup Vig - Danmarks skønneste sted.

Medlemskab af foreningen er frivilligt, men vil du støtte det arbejde, foreningen gør for området, så meld dig som medlem ved at indbetale årskontingentet på 100 kr. Vi håber at modtage det årlige bidrag senest 1. juni

  • Benyt så vidt muligt mobile pay til nr. 33873
  • Alternativt via netbank til kontonr. 9354 301574
  • Husk at påføre navn og sommerhusadresse på overførslen

Vi vil naturligvis også byde velkommen til de "gamle" beboere, der melder sig ind i foreningen. Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand - forkortet GTTS - har sit hjemsted ved Begtrup Vig og vi vil forsøge at fortælle dig hvad vi laver, hvad vi håber på at komme til at lave samt lidt om områdets historie.

Grundejerforeningens medlemmer er ejere af ejendomme på Thorup og Tved Strand. Vi har forhandlinger med offentlige myndigheder o.a., så det er en god ide at være medlem af Grundejerforeningen, så vi i fællesskab kan varetage vores interesser.

Grundejerforeningen kan gå aktivt ind i medlemmernes problemstillinger og foreslå eventuelle løsninger ligesom Grundejerforeningen altid vil være behjælpelig med at videregive medlemmerne oplysninger om forskellige offentlige forhold, der kan have indflydelse på medlemmernes ejendomme og deres drift.

Hvad Grundejerforeningen foretager sig vil blive bragt på denne internetside såvel som oplyst på Grundejerforeningens generalforsamling.

Er du ikke medlem af Grundejerforeningen, vil vi opfordre dig til at melde dig ind - jo flere vi er, jo bedre kan vi få indflydelse på forholdene i vores område.

Har du spørgsmål vedrørende området og / eller foreningen, er du velkommen til at kontakte formanden:

Formand: Lars Gudmund Hansen, Spangsbjerg Park 21, 8800 Viborg
Sommeradresse: Herkulesvej 24
lgh@dadlnet.dk