Orientering April 2016

Til Vejlauget Metholmvej, Martsvej, Mercurvej, Herculesvej

Bestyrelsen for Vejlauget
mødtes i påsken 2015 for at lave dagsorden til sommerens GF og sætte nye mål for Vejlaugets arbejde fordi vejbump ikke længere havde 1. prioritet.

Vi havde mange penge på kontoen som var sparet op gennem årene, og blev enige om at lægge op til, at der ikke betales kontingent de første år og at pengene som altid skulle bruges til at vedligeholde vejene.

Vi ville lægge op til at understøtte det sociale netværk i Vejlauget ved eks.vis at invitere til en selvbetalt frokost efter den årlige GF. På GF blev der derudover foreslået at lave en årlig arbejdsdag, hvor vi kunne fylde huller i vejen og tale om hvilke andre opgaver, vi kunne løse over tid. Der var stor tilslutning til dette forslag.

Bestyrelsen lagde op til, at det lidt stive og formelle system i GF-regi kunne ændres, når Vejlaugets opgave nu entydigt er at at sikre vejenes tilstand. Desuden var det ikke nødvendigt med en bestyrelse. På GF besluttede vi os for en overgangsordning – en åben arbejdsgruppe-model. Arbejdsgruppen består af en kasserer (Henrik Danielsen), en formidler (Bodil Klitgaard) samt den resterende bestyrelse, der fortsat har lyst til at yde et bidrag til Vejlauget. Der er plads til alle i gruppen, så bare meld ind. Vores revisor er fortsat Henrik Larsen.

Der bliver ikke afholdt GF i 2016 - først i 2017, men vi mødes til arbejdsdag lørdag den 23. juli kl 10.00 2016, hvor vi arbejder, spiser frokost og taler om tingene. Kom gerne fra alle veje - vi mødes på Metholmvej/Herculesvej ved grusbunken med en trillebør og skovl.

Det blev drøftet på GF, hvad vi stiller op med de hustande, der ikke betaler kontingent og specielt med dem, der ikke vedligeholder deres vejstykke optimalt. Det er fortsat uafklaret.

I 2015 er der blevet brugt 8.900 kr. til vedligeholdelse af vejene - lidt mere end tidligere år. Økonomien er fortsat god, så det må afgøres på GF i 2017, hvornår der skal betales kontingent. Det står den enkelte frit for at indbetale kontingent i 2016 til Vejlauget på konto i Djurslands Sparekasse: 9388-0001098330.

Henrik Danielsen – hhdanielsen@hotmail.com
Bodil Klitgaard – keldogbodil@live.dk