Tangvej Vejlaug 2024

Vejret har i efteråret og vinteren været usædvanligt vådt og har umuliggjort reparation af vejen med stabilgrus. Derfor kom der store huller, som vores vejentreprenør har fyldt med sten og efterfølgende, da vejret blev mere tørt, efterfyldt med stabilgrus.
I sommeren og efteråret har vi fyldt de huller, der opstod med sten. Vi har en big bag med sten til efterfyldning af større huller stående på Uraniavej 2. Alle er velkomne til at hente sten til at fylde huller i vejen. Alle medlemmer af vejlauget er velkomne til at tage stabilgrus fra bunken ved Tangvej 12 til at fylde i huller ud for deres grund.

I 2023 havde vi 111 medlemmer, men det kræver en del opfølgning, da mange glemmer at betale. Så betal med det samme og noter, at du har betalt, så du ikke kommer i tvivl. Spørg også naboerne, om de er medlem og støtter vedligeholdelsen af den fælles vej.   For at dække udgifterne til vedligeholdelse koster det årlige medlemskab kr. 100,00. Beløbet kan indbetales på konto nr. 9354-160715 eller til mobilepay 109576. Husk sommerhusadresseog oplys gerne din mailadresse.

Vores kasserer gennem de sidste 5 år, Henning Ibsen, har ønsket at stoppe, da han har taget den lovede periode og er fraflyttet området. Derfor søger vi en ny kasserer til at varetage betaling af 5 årlige regninger og afkrydsning af medlemmernes indbetalinger. Er det noget du kunne påtage dig?

Vi opfordrer til, at alle der benytter Tangvej, melder sig ind som medlem, så vi kan blive ved med at holde den private fællesvej i rimelig stand.              

Der afholdes generalforsamling lørdag den 13. juli 2024 kl. 14 i haven på Uraniavej 2.
Se referat på gtts.dk/tangvej-vejlaug.

Søndag den 14. juli 2024 kl.13 ordner vi stien til stranden og fjerner lidt hyben mod stranden. Derefter slutter vi som sædvanlig af med øl og vand.

Formand: Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 42914767, jorgensc1947@gmail.com

Kasserer: Henning Ibsen, Uraniavej 10, tlf. 29653375, mie.henning.ibsen@gmail.com 

Kirsten Schiøtt, Saturnvej 6, tlf. 25365236, kirsten.schiott@gmail.com

Stig Rasmussen, Plutovej 1, tlf. 29313159, famirasmussen@hotmail.com