Tangvej Vejlaug

Tangvej Vejlaug har til opgave at sørge for at Tangvej (forbindelsesvej fra Thorup til stranden) er i en rimelig stand. Det tilstræbes at få vejen klar til påske hvert år, så vidt det er muligt ift. vejret.

Den nye vejentreprenør vi entrerede med sidste år har gjort det godt. Der har været et minimum af større huller, men det kan ikke undgås på en grusvej, at der i våde perioder kommer store huller, som skal fyldes med sten og stabilgrus. Derfor har vi købt en big bag med sten, som står på Uraniavej 2. Alle medlemmer af vejlauget er velkommen til at tage stabilgrus fra bunken ved Tangvej 12 til at fylde i huller ud for deres grund. Det tilstræbes, at vejen kan få den store istandsættelse inden påske og løbende, når vi synes, der er behov. I 2021 havde vi næsten 100 medlemmer, men det kræver en del opfølgning, da mange glemmer at betale. Så betal med det samme og noter, at du har betalt, så du ikke kommer i tvivl.

  • For at dække udgifterne til vedligeholdelse koster det årlige medlemskab kr. 150,00, der kan indbetales på konto nr. 9354-160715 eller til MobilePay 29653375, husk sommerhusadresse.
  • Oplys gerne din mailadresse.

Der opfordres til, at alle der benytter Tangvej, melder sig ind som medlem, så vi kan blive ved med at holde den private fællesvej i rimelig stand.

Der afholdes generalforsamling lørdag den 9. juli 2022 kl. 14 i haven på Uraniavej 2. 

Se referat her på siden

Søndag den 10. juli 2022 kl. 11 ordner vi stien til stranden og fjerner lidt hyben mod stranden. Derefter slutter vi som sædvanlig af med øl og vand.        

BESTYRELSE

Formand: Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 42914767, jorgensc1947@gmail.com                             Kasserer: Henning Ibsen, Uraniavej 10, tlf. 29653375, mie.henning.ibsen@gmail.com                              Sekretær: Kirsten Schiøtt, Saturnvej 6, kirsten.schiott@gmail.com

Bestyrelse 2021
Funktion:Navn/Bopæl:Telefon/e-mail:
FormandJørgen Christensen
Uraniavej 2, 8420 Knebel
4291 4767
jorgensc1947@gmail.com   
KassererHenning Ibsen
Uraniavej 10, 8420 Knebel
2965 3375
mie.henning.ibsen@gmail.com 
SekretærTorben Lauritzen
Stellavej 10, 8420 Knebel

5186 3061
tl@magus.dk 

Tangvej Vejlaugs bankoplysninger:

Rønde Sparakasse: 9354-0000160715