Tangvej Vejlaug

Vejentreprenøren har også i år gjort det godt. Dog har vi været begunstiget af godt vejr. Der har været et minimum af større huller, men det kan ikke undgås på en grusvej, at der i våde perioder kommer større huller, som skal fyldes med sten og stabilgrus. Vejentrepenøren har beklaget sig over, at der ikke er højde nok under de grene, der rager ud over Tangvej, da ladet på bilen støder imod, når han læsser stabilgrus på vejen. Beskær i en højde på 5 m over vejarealet. Se også GTTS folderen side 11. Vi har en big bag med sten til efterfyldning af større huller. Den står på Uraniavej 2. Alle medlemmer af Vejlauget er velkomne til at tage stabilgrus fra bunken ved Tangvej 12 til at fylde i huller ud for deres grund. Det tilstræbes, at vejen kan få den store istandsættelse inden påske og løbende, når vi synes, der er behov. I 2022 havde vi 105 medlemmer, men det kræver en del opfølgning, da mange glemmer at betale. Så betal med det samme og noter, at du har betalt, så du ikke kommer i tvivl.

For at dække udgifterne til vedligeholdelse koster det årlige medlemskab kr. 100,00, som vi har nedsat det til, da vi har penge i kassen. 

Beløbet kan indbetales på konto nr. 9354-160715 eller til mobilepay 29653375 - husk sommerhusadresse. Oplys gerne din mailadresse.

Jeg opfordrer til, at alle der benytter Tangvej, melder sig ind som medlem, så vi kan blive ved med at holde den private fællesvej i rimelig stand.

Der afholdes generalforsamling lørdag den 15. juli 2023 kl. 14 i haven på Uraniavej 2

Se referat her på siden

Bestyrelse