Igen i år holder vi Sankt Hans aften sammen med vigens to andre
grundejerforeninger – Strands og Strands Hoved Grundejerforening.
Bålet tændes søndag den 23. juni 2024 kl. 20.30
på stranden mellem Nordstjernevej og Syvstjernevej
Der er som traditionen byder fællessang og båltale. I år holdes båltalen af
tidligere ambassadør Lars Blinkenberg, Begtrupvig Strandvej 15.
Lørdag den 15. juni kl. 12.00 lægges bålet til rette. Hvis du har velegnede
grene eller træ liggende, kan det gøre nytte her. Vi vil være der og
arrangere bålet, så kom meget gerne forbi med din trailer. Vi mangler ofte
brændbart materiale. I bedes undlade at køre grene til efter lørdag, da bålet
kan blive for stort og dermed ukontrollabelt.