Sankt Hans 2024

Igen i år holder vi Sankt Hans aften sammen med vigens to andre
grundejerforeninger – Strands og Strands Hoved Grundejerforening.
Bålet tændes søndag den 23. juni 2024 kl. 20.30
på stranden mellem Nordstjernevej og Syvstjernevej
Der er som traditionen byder fællessang og båltale. I år holdes båltalen af
tidligere ambassadør Lars Blinkenberg, Begtrupvig Strandvej 15.
Lørdag den 15. juni kl. 12.00 lægges bålet til rette. Hvis du har velegnede
grene eller træ liggende, kan det gøre nytte her. Vi vil være der og
arrangere bålet, så kom meget gerne forbi med din trailer. Vi mangler ofte
brændbart materiale. I bedes undlade at køre grene til efter lørdag, da bålet
kan blive for stort og dermed ukontrollabelt.

Generalforsamling 2024

GENERALFORSAMLING i GTTS 2024
Der indkaldes hermed til:
Generalforsamling søndag den 7. juli 2024, kl. 11.00
i teltet på Begtrupvig Strandvej mellem Carinavej og Marsvej.
Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af indskud, kontingenter og afgifter i det
kommende år.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. En ny skal vælges. Kunne det være dig?
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Grundejerforeningen byder på en sandwich, øl og vand,
når generalforsamlingen er vel overstået.
På bestyrelsens vegne
Lars G. Hansen, formand for GTTS

GTTS Info Folder