Bestyrelsesmøde 19.08.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Vejlauget Metholmvej den 24. juli 2017

Til stede: 

 • Steen Krogh Nielsen
 • Henrik Danielsen
 • Lisbeth Junker
 • Pernille Sørensen

1. Konstituering 

 • Formand: Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17
 • Kasserer: Henrik Danielsen, Herculesvej 7
 • Revisor: Vi forventer, at Henrik, Herculesvej 11 vil fortsætte som revisor.

2. Status på økonomi

 • 25 betalende i 2017 (indtil videre)
 • 31 betalende i 2016

I 2016 har der været et underskud på ca. 3500 kr. Det er en kassebeholdning på ca. 13.000 kr., og en udestående regning fra Ole Thomassen.

Grundlæggende princip: Vi sætter kun ting i gang, som der er penge til i kassen.

3. Vedligeholdelse af vejene

Overordent plan:

Metholmvej, øverste stykke fra Gl. Skovvej til sommerhusområdet:

 • Vi får fyldt huller op og bevarer den grønne midterrabat der, hvor den er i dag.

Metholmvej i sommerhusområdet fra nr. 34 og ned til strandvejen.

 • Vi ønsker at fastholde en farbar fordelingsvej til gavn for hele området. Standard ca. som i dag, så vi fastholder et niveau, som er acceptabelt for kommunen men uden at det bliver en "motorvej". Vi vil få skrabet vejen professionelt to gange om året, hvis økonomien tillader det, og fylde huller på en eller to arbejdsdage.
 • Medlemmerne opfordres til løbende at fylde huller op ud for deres ejendom med grus fra vejlaugets grusbunke.

Den gennemgående del af Herculesvej

 • Fungerer også som fordelingsvej og vedligeholdes efter sammen model som for Metholmvej som beskrevet ovenfor.

Marsvej, Mercurvej og stikvejene på Herculesvej

 • Fastholdes som "skovveje" med midterrabat. De bliver ikke skrabet, men vi fylder huller op på arbejdsdagene.
 • Medlemmerne er selvfølgelig meget velkomne til løbende at fylde huller op med grus fra den fælles bunke.
 • Vi undersøger, om det er muligt at lægge en ekstra grusbunke i den østlige ende af Herculesvej.

 For at gennemføre den ovenstående plan skal vi bruge ca. 9.000 kr. om året til det nødvendige entreprenørarbejde og til den fælles grusbunke. Det er derfor nødvendigt, at alle slutter op og betaler de 100 kr. pr ubebygget grund eller 200 kr. pr hus i årligt kontingent. Vi vil gerne understrege, at kontingentet går 100 % til vejvedligeholdelse med undtagelse af 100 kr. til en bankkonto.

Pernille undersøger, om vi kan lægge en ekstra grusbunke i den anden ende af Herculesvej.

Henrik beder Ole Thomassen om en grusleverance.

Fremadrettet aftale med entreprenør: Steen og Henrik tager kontakt til de to entreprenører (Ole og Jens Peter)

Næste arbejdsdag: 21.7.2018 kl. 9.30 - 11.30 med efterfølgende generalforsamling

4. Kommunikation til medlemmer og grundejere 

 • vi laver en opdateret reminder om betaling, hvor vi inkluderer en beskrivelse at den overordnede plan.
 • vi lægger vedligeholdelsesplanen op på grundejerforeningens hjemmeside.
 • vi laver et nye skilt til grusbunken (Pernille)
 • Steen opdaterer en email-liste.

5. Næste møde

Steen indkalder, når det er nødvendigt.

6. Eventuelt

Intet til eventuelt