Bestyrelsesmøde 13.10.2020


Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelses har konstitueret sig som følger

  • Formand: Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17
  • Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14
  • Sekretær (kontakt til entreprenører): Poul Schram, Marsvej 31

Steen kontakter den tidligere kasserer, Henrik Danielsen, for at få overdraget konto mm. til den nye kasserer.

Vedligeholdelse af vejene

Vejene ser rimeligt OK ud, så vi vil ikke lave yderligere vedligeholdelse i år. Poul S. holder øje med vejenes tilstand, og vi giver vejene en omgang i foråret, hvis det er nødvendigt.

Reduktion af bilernes hastighed

Vi har givet tilsagn til Grundejerforeningen til at bidrage økonomisk til at der bliver opsat skilte jf. nedenstående forslag fra Lars Gudmund Hansen

Nu vil jeg høre om "dit" vejlaug vil være med til at dele udgifterne til de 2 skilte på Metholmvej med grundejerforeningen. Vi vil have dem i professionel kvalitet, så de kommer til at koste ca 1000 kr stykket? Jeg har fortalt at vejlauget ikke har mange penge i kassen.

Vi sætter dem op formentligt i efterårsferien.

Herudover vil grundejerforeningen prøve at indkøbe 3-4 gamle børnecykler og stille dem i rabatten nogle steder på Metholmvej som en prøveordning.

Vi skal selvfølgeligt have spurgt de grundejere, der kommer til at lægge rabat til.

Poul H. vil arbejde med mulighederne for få en trafikregulering i området, som kan sænke hastigheden på vejene. Poul kontakter Lars fra Grundejerforeningen vedr. dette. Poul vil endvidere drøfte muligherne for en MobilePay løsning med Lars.

Kommunikation til området

Vi vil arbejde på at forøge antallet af medlemmer ved følgende tiltag:

  • Opsætte af ny ”opslagstavle” ved grusbunken, hvor vi kan sætte plakater i størrelsen 80x60 cm op. Poul S. vil lave en kasse og sørge for, at vi tidligt næste år får sat en plakat op vedr. kontingentbetaling, arbejdsdag og generalforsamling.
  • Omdeling af seddel i det tidlige forår 2021. Steen vil lave en seddel, og kontakte Thorkild og Dorte, Merkurvej 9, som vil sørge for omdelingen.
  • Indlæg til GTTS hjemmesiden og bladet. Steen laver indlægget.