Bestyrelsesmøde 22.06.2019

Bestyrelsesmøde 22.06.19

Dagsorden 

 1. Godkendelse af referat fra 6/4 - 19
 2. Kommentarer til årets folder 2019
 3. Hvordan går det med medlemslisten
 4. Organisering af rykker for kontingent
 5. Er alt klar til Sankt Hans
 6. Planlægning af sommerfest inklusive tovholdere
 7. Planlægning af generalforsamling
 8. Forslag fra Toke Nørby om ændring af vejnavn fra Begtrupvig Strandvej til Mælkevejen
 9. Tilbud vedr. behandling af Strandvejen med Dustex
 10. Nye ideer
 11. Evt.

Til stede

Flemming Andersen, Lone E. Kristensen, Berit Pedersen, Lars G. Hansen (referent). Afbud fra Finn S. Olsen. Annett Fjeldborg, René Lund.

Referat

Ad 1

Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2

Folderen godkendt med de desværre meget generende fejl, hvor overskriften står nederst på forrige side. Næste år skal folderen kun sendes til trykning som en PDF fil.

Ad 3

René siger, at der er helt styr på medlemslisten. Berit og René krydschecker med vandværkets liste, hvor alle med hus skulle være med.

Ad 4

Vi påtænker at sende en rykker ud pr. mail, når vi nærmer os sommerferien. Vi sætter et skilt op, der minder folk på Strandvejen om kontingentet. En rykker på hjemmesiden og en besked i vores nye infobox. Lars køber endnu et skilt, som det vi allerede ejer.

Der er desuden stemning for at ”stemme dørklokker” i år. Det kræver selvfølgeligt at vi krydschecker indbetalingerne med beboerlisten først. Flere vil godt være med til dette ”fodarbejde”. På den rigtige sommerdag giver det endog nogle gode snakke med venlige mennesker.

Ad 5

Alt er klar – inkl. plan om at få en heks fremstillet i sidste sekund. Da dette skrives er bålet brændt og sangene sunget – men jeg kunne desværre ikke være med – og jeg har intet hørt.

Ad 6

Vi udfylder huskelisten over tovholderfunktioner. Se bilag. Opgaver også til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var med til mødet. Lars husker at gøre de berørte specielt opmærksomme – og forsøger at finde alternativer, hvis der viser sig problemer. Vi blev sidste enige om, at hvis der igen er lille fremmøde, skal der ske noget nyt. Vi har tidligere vedtaget, at vi vil byde velkommen med en drink. Vi forestiller os en bowle af en slags med måske rosé/hvidvin, dansk vand, (sprit?) og frugt. Det er jo ikke ganske let, da vi ikke ved hvor mange der kommer, men måske kan der fyldes på efterhånden. Vi tænker Annett kan styre dette med hård/blød hånd?

Vi skal huske at annoncere for fest, loppemarked og GF ved vejen – og via mails.

Ad 7

Fest og GF efter sædvanlige retningslinier.

Det ser ud til regnskabet igen balancerer, og vi foreslår uændret kontingent på kr. 100.

Berit og René er på valg. Begge skulle være interesserede i genvalg. Formanden, vore suppleanter, revisorer og revisorsuppleanten tager efter sigende også et år mere – hvis der ikke kommer ”mere kvalificerede” modkandidater.

Lars medtager kopier af regnskabet til uddeling.

Ad 8

Toke Nørby har indsendt et forslag til GF om navneændring af Begtrupvig Strandvej til Mælkevejen jf. vores stjernenavne og et tidligere navn. I bestyrelsen er der delte meninger. Lars tager kontakt til kommunen før vi behandler sagen på GF. Modstanderne tænker mange vil finde navnet mindre fint, hvilket kunne have indflydelse på huspriserne.

Ad 9

Firmaet Dustex har på opfordring sendt et overslag over, hvor meget det vil koste at behandle strandvejen med Dustex, der skulle binde støvet. En km vil koste ca 8000 kr. excl. moms, og der skal behandles x 2 årligt. Det er helt urealistisk for GTTS. Firmaet foreslår selv, at vi beder kommunen om hjælp. Det virker mindst lige så urealistisk. Vi går ikke videre med sagen.

Ad 10

Ingen, absolut ingen – men det behøver vi heller ikke.

Ad 11

Lars spørger Brugsen og slagter Kruse om sponsorat. Berit spørger Bellis Blomster om samme. Pris for 1/4 eller 1/5 side er kr. 300. Man kan vel købe sig til en større annonce, om man ønsker.

Folderen næste år sender vi til alle med mailadresse. Derudover prøver vi at omdele i området til alle. Folderen med fordel i en lille plastpose. Måske med indbetalingsoplysninger vedlagt på en separat seddel – som reminder for den enkelte, der ikke får indbetalt med det samme. Vi vil prøve at deles om dette arbejde, som næppe/måske ikke er så stort som det umiddelbart lyder.

Næste møde er fastlagt til lørdag 24/8 kl. 16.00. Det er årets sociale møde.

 

30/6 – 2019

Mvh

Lars