Bestyrelsesmøde 17.12.2019

Dagsorden 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. 2020 folderen – årsagen til det ekstraordinære møde
  3. Ønske om fælles træfældning
  4. Hjertestarter
  5. St. Hans taler
  6. Facebooksiden
  7. Hjemmesiden
  8. Evt.

Til stede

Flemming Andersen, Berit Pedersen, Annett Fjeldborg, Finn S. Olsen, Lars G. Hansen (referent). Afbud fra Ida Krarup og René Lund.

Referat

Ad 1

Ingen kommentarer.

Ad 2

Mødet er foreslået indkaldt af Berit og Flemming for at undgå sidste års stressniveau i forbindelse med færdiggørelsen af folderen.

Lars regner med at kunne få teksten klar i starten af februar. Vi satser på at tilføje et ekstra ark (4 sider), hvor den ene side vil blive brugt til annoncer. Endvidere vil der komme et løst ark i folderen med annoncer på den ene side (Brugsen og slagteren) og betalingsoplysninger på den anden.

Teksten sidste år blev lidt presset. I år skal vi have tydeligere oplysninger om, hvad der kan lånes og hvad der kan lejes i grundejerforeningen.

Mindre tekst på hver enkelt side for at undgå, at overskriften springer til en anden side.

Jørgen forsøger at finde en, der kan skrive et par sider om historien i Begtrup Vig.  Muligheder: Kongslejren, Strandsborg. Evt. kontakte Steffen Brandt, Søren Rasmussen og andre med mangeårig tilknytning hertil.

Evt. kan der bruges noget fra https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/helgenaes/historie/

Annoncer: Vi regner med, at de tidligere fortsætter. Nye annoncører: Bellis Blomster, gartneriet på vej til Dejret*, Bil og Båd i Vrinners*, slagter Kruse (2 annoncører), Daglig Brugsen Tved. Flemming har kontakten til de * mærkede. Alle annoncører sender deres logo + tekst til Lars (lgh@dadlnet.dk)

Annoncerne sættes op af René senest 15/3. (René har meddelt, at han skulle have tid i januar). Evt. hjælp fra Finn og Gregers, der måske var med sidste år.

Kongslejren spørges om de ønsker at annoncere – eller vi blot skriver lidt om overnatningsmuligheder og mulighed for at leje et festlokale.

Jørgen – og andre fotointeresserede kigger i gemmerne mhp at finde gode billeder til folderen – inkl. den nye forside.

Folderen trykkes nyt sted – Lasertryk, P.O. Pedersens Vej, Skejby. Forventet pris for 350 stk: 2000 kr. Folderen skal være færdig omkring 1. april.

Som tidligere aftalt sendes den pr. mail til alle vi har adresse på. Endvidere lægger vi den i postkasserne herude senest i starten af påsken. Leveres i plasticpose. Dette arbejde deles vi om.

Vi har brug for en anden opsætning af medlemslisten, så den kan printes på 1 side.

Ad 3

Træfældning. Vi har fået henvendelser mhp at få arrangeret en fælles træfældning for at opnå en reduceret pris. CN skovservice har afgivet sådan et tilbud. Vi har også en mangeårig annoncør Vibes træpleje.

Vi aftaler at kontakte også CN skovservice mhp en annonce, og så bede folk selv henvende sig til et af de 2 steder mhp at få en aftale. På den måde kan vi opfylde ønsker uden selv at skulle stå for aftalerne. Lars kontakter de 2 firmaer.

Lars har fået en henvendelse mhp samme ønske om tagrensning. Vi overvejer. Måske kan samme metode anvendes.

Ad 4

Hjertestarter

Vi har fået et nyt afslag på opsætning af hjertestarter fra Tryg Fonden. Aftalen var så, at vi ville prøve at finansiere en hjertestarter sammen med Strands Grundejerforening.

Først skal vi finde et egnet sted. Kunne være den gamle Kongslejr eller Strandsborg med et skilt ved vejen. Lars går videre med sagen efter jul.

Ad 5

St. Hans taler

Forslag: Ole Bollesen (borgmester i Syddjurs kommune), Mogens Lûbker, Bent Hansen. Jørgen kontakter først Ole og herefter Mogens. Lars kan evt. kontakte Bent Hansen.

Ad 6

Facebooksiden

Finn og Ida har lovet at tage sig kærligt af Facebooksiden. Skulle gerne arbejde sammen med vores hjemmeside – og hvad der i øvrigt udgår fra os (folder, opslagstavle).

Ad 7

Hjemmesiden

Lars kontakter Gregers mhp opdatering efter mødet. Vi er noget bagud med opdatering. Lars kigger på det. Har nok ikke haft tilstrækkeligt tid og overskud efter sidste møde.

Ad 8

Evt.

Lidt af hvert men ikke rigtig noget til referat. Intet nyt om udstykningen mod vest. Vibrogaard er sat til salg. 

 

Næste møde har vi planlagt til lørdag 21/3 kl. 10.00 – men hvor skal det være?

 

10/12 – 19

Mvh

Lars