Bestyrelsesmøde 06.04.2019

Bestyrelsesmøde 06.04.19

Dagsorden 

  1. Godkendelse af referat fra 18/8 - 18
  2. GTTS folder 2019
  3. Hvordan rykker vi for kontingentbetaling 2019
  4. Årets aktiviteter inkl. aftale om tovholderfunktion
  5. Økonomien i GTTS
  6. Hjemmesiden
  7. Løbende – og nye opgaver
  8. Evt.
  9. De næste møder

Til stede

Flemming Andersen, Lone E. Kristensen, Annett Fjeldborg, René Lund, Berit Pedersen, Lars G. Hansen (referent). Afbud fra Finn S. Olsen.

Referat

Ad 1

Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2

Der mangler nogle småting, der laves på stedet. Folderen sendes herefter afsted til MTH, der gerne også i år hjælper med at trykke. Vi bestiller 350 stk. Håber de kan være her til påske, så vi kan få dem sendt ud. René laver labels. Vi samles nogle stykker, når Flemming har folderen i hænderne. Mange af os er i sommerhus i påsken.

Næste år er det ikke muligt at få trykt hos MTH. Vi leder efter alternative muligheder. Berit har været i kontakt med firmaet Lasertryk, men der er også andre muligheder.

Ad 3

Vi påtænker at sende en rykker ud pr. mail, når vi nærmer os sommerferien. Vi sætter et skilt op, der minder folk på Strandvejen om kontingentet. En rykker på hjemmesiden.

Måske har nogle lyst til at ”stemme dørklokker” herude. Berit havde en god oplevelse ud af det forrige år. Som ventet drejede det sig mest om forglemmelser. Sidste år undlod vi denne procedure.

Ad 4

Tovholdere:

Strandrensning lørdag 4/5                   Flemming og Lars

St. Hans søndag 23/6                           Flemming og Jørgen. Flemming laver skelet til heksen. Annett laver heksen.

Sommerfest lørdag 20/7                      Berit har bestilt det hele. Her hjælpes vi alle ad.

Generalforsamling søndag 21/7         Samme

Planlagte mødedatoer:

lørdag 22/6 kl. 10.00 (der er forslag om at flytte til om eftermiddagen), lørdag 24/8 kl. 16.00

Ad 5

Overskud på finanserne. Lidt færre betalere, lidt større beløb. Vi regner med uændret kontingent næste år. Vores opslagskasse på Strandvejen skal renoveres. Vi ser på forskellige muligheder. Tænker vi skal have en lidt mere synlig opslagstavle. Overvejer også at købe endnu et skilt, som det vi skaffede sidste år.

 Ad 6

Lars tager kontakt til Gregers vedrørende opdatering af hjemmesiden. Det ser ellers ganske flot ud – synes vi.

Ad 7

Ingen absolutte forestående. Vi bliver i ny og næ spurgt om, der er planlagt en fælles indsats med træfældning til en formodet god pris. Der er intet aktuelt planlagt. Vi overvejer også en fælles indsats med reetablering af bevoksning – gerne med træer og buske, der hører naturligt til her.

Etablering af slæbested ser det lidt tungt ud med. Vi håber på at komme med i en lille gruppe med henblik på rådgivning omkring etablering af den nye bebyggelse mod vest. Måske kan emnet berøres her overfor kommunen.

Ad 8

Intet til referat.

Ad 9

Ingen ændringer. Besked om tidspunkt og sted for næste møde følger.

7/4 – 2019

Mvh Lars