Referat fra Bestyrelsesmøde

 Referat fra bestyrelsesmøde i Tangvej Vejlaug 19.09.20 

hos Jørgen Christensen

Dagsorden:

1 - Vedligeholdelse af vej:

 • Vejen plejer at blive raspet og gruset i foråret, inden påske - og afhængigt at årets vejrlig, evt. endnu en tur i efteråret. I år vurderes der ikke (for indeværende) at være behov for en efterårstur.
 • Hidtil har vejlauget anvendt vognmandsforretningen i Knebel (Korsbak), som gennem årene har hældt 400 m3 grus på vejen. På det nederste stykke med det resultat at vejen er blevet rigeligt høj i vestsiden (da terrænet naturligt hælder lidt til den anden side). Der planlægges skift til vognmand Svend Laursen, Helgenæs. Jørgen bestiller.
 • Støvgener er fortsat et problem, fordi der køres hurtigere end de påbudte 20 km/t. Der er aktuelt 5 skilte med hastighedsbegrænsning på 20 km/t - og vejlauget har indkøbt yderligere to, som Jørgen og Henning sætter op.

2 - Græsslåning af rabatter:

 • Der henstilles til at folk slår rabatten ud for egen matrikel. Rabatterne mod markerne og ‘Ingenmandsland’ (op mod Plutovej) har Jørgen og Henning trimmet med buskrydderen x 2 årligt (hhv. juni og september) de seneste år. De fortsætter med at tage skråningerne, Stig har meldt sig til at tage ‘ingenmandsland’. Alle er i øvrigt velkomne til at tage dem ved behov!

3 - Anvendelse af bunken med stabilgrus:

 • Vi indføjer i næste års folder, at alle er velkomne til at hente stabilt grus i bunken ved Tangvej 12, til løbende udbedring af huller - og der bestilles 3-4 m3, da bunken er ved at være brugt op. Jørgen bestiller ‘efter høst’.

4 - 5 - 6 - Design, trykning og uddeling af folder, ny tekst til reminder:

 • Kirsten har lavet udkast til næste års folder - tilrettes sammen med Jørgen.
 •  sidste år printede Jørgen folderne, og opkrævede Vejlauget et mindre beløb for printpatroner. Ingen har fri adgang til printere - så vi stiler mod samme model i år.
 • Folderne skal uddeles senest ila påskeugen 2021. Vi fordeler, hvem der uddeler hvor.
 • Kirsten har lavet et udkast til ny reminder - sendt til Jørgen. Tænkes udsendt i sensommeren 2021?

7 - Medlemsliste:

 • Fint ajourført - stor tilslutning til Vejlauget; kun 3 adresser på Tangvej/umiddelbare sideveje, der ikke har betalt for i år, og mange bidragydere fra Strandvejen, og dens sideveje på begge sider af Tangvej.

8 - Økonomi:

 • Forholdsvist stort indestående på 23.000, for en lille forening. Der findes dog ikke grund til at ændre kontingent for nuværende.

9 - Eventuelt:

 • dato for næste års generalforsamling fastlagt til 10.07.21 kl. 14 i Jørgens have (datoen fremrykket pga Kirstens mors 80-års-fødselsdag d. 17.07.21!). Dagsorden fremgår af folderen.

 

ref.: Kirsten