Skip navigation

Bestyrelsesmøde 19.08.2017

Bestyrelsesmøde den 19/8-17 

Dagsorden 

 1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
 2. Et kig tilbage på fest og GF.
 3. Økonomien i GTTS udgifter/indtægter, fra Kontigent og reklamer.
  1. Evt. indtægter fra Syddjurs kommune.
 4. Ejerlisten både.
 5. Strandeng.
 6. Vibrogård
 7. Nye opgaver
 8. Evt.

REFERAT 

Ad 1

Vi kunne ikke sige velkommen til de to nye medlemmer René og Finn, da de var forhindret i at deltage.

Ad2

Vi syntes, at festen gik over al forventning, vi har ikke hørt andet. Men vi har et problem næste år, da grunden vi har afholdt festen på er blevet solgt. Måske kan den afholdes ved Nordstjernevej næste år.

Ad 3

Der er kommet flere penge i kassen. Dejligt at folk ikke er blevet sure over at vi render dem på dørene, med indmeldelser.  Der er stadig ikke nok penge i kassen til at holde fest med hoppeborg og udsendelse af blad. Måske kan vi få flere penge i kassen med flere annoncer. Ang. indtægter fra Syddjurs kommune, vi undersøger stadig.

Ad 4

Mellem 7-8 bådejere har ikke givet lyd fra sig. Vi ved ikke hvis de tilhører, og vi vil gerne have dem fjernet. Vi vil kontakte kommunen, hvordan vi får dem fjernet og om det er lovligt, bare at fjerne dem. 

Ad 5

Vi bliver ved med at klippe de invasive planter, indtil vi får vores strandeng igen. Kommunen klipper når det er nødvendigt.

Ad 6

Vibrogård og området omkring ca. 15 ha. er til høring ( fristen for indsigelse var den 1/9-17) da det er udlagt til sommerhusområde. (Syddjurs kommune ( https://www.syddjurs.dk)).
Vi i bestyrelsen finder det ikke egnet til sommerhusområde, Lars G. Hansen vores formand har skrevet en indsigelse til kommunen.
Den 11/10-17 skal dommen falde i byrådet. 

Ad 7

Et nyt tiltag: et slæbested til både? 

Ad 8

 • Bestyrelsesmøde den 24/3-18 kl. 16.00 (sted fastlægges).
 • Strandrensning den 5/5-18. Kl. 10.00.
 • Sankthans 23/6-18 kl. 20.30.
 • Sommerfest / generalforsamling den 14-15/7-18 kl. 18.00. Samt hjælpende hænder til grill osv. 
 • Bestyrelsesmøde den 18/8-18 kl. 16.00 (sted fastlægges)