Skip navigation

Bestyrelsesmøde 09.06.2018

Bestyrelsesmøde 09.06.2018

Dagsorden 

  1. Godkendelse af referat fra mødet 24/3 - 18
  2. Sankt Hans aften - fordeling af arbejdsopgaver
  3. Festpladsen 2018
  4. Bådene igen - igen
  5. Sommerfest og GF
  6. Hjemmesiden
  7. Fremtidig opbevaring af toiletvogne, grill, flagstænger mm.
  8. Indhegning og privatmarkering af grund med sti mellem Solvej og Morgenstjernevej
  9. Oprydning efter etablering af fibernet
  10. Evt.

nabostøj, medlemsliste, mailadresser, kontingentbetalinger, hjertestarter, hyben, forplejning

Til stede

Flemming Andersen, Berit Pedersen, Lone E. Kristensen, Annett Fjeldborg, Lars G. Hansen (referent). Afbud fra René Lund og Finn S. Olsen.

Referat

Ad 1

Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2

Grundet tørken er det usikkert, om vi kan gennemføre afbrænding af bål. Vi er enige om at forsøge at gennemføre fejringen af midsommer med/uden bål. Vi udfylder listen med opgaver. Listen er vedhæftet.

Ad 3

Stadig ingen afklaring på, hvor teltet til fest og generalforsamling kan slås op. Vi håber fortsat på grunden nedenfor Solvej, men også denne mulighed er ved at fordufte. Der er enkelte muligheder tilbage, men vi aftaler, at der skal findes en afklaring indenfor 1 uge. Hvis dette ikke lykkes, må vi desværre aflyse festen i år. Generalforsamlingen vil vi søge at afholde i Tved Forsamlingshus eller privat i en carport eller lille telt.

Ad 4

Kun 2 både kan fjernes fra stranden. Lars taler med Henrik Lykke Sørensen om det praktiske. Et surfbrædt har ligget ca. 8 år ubenyttet på grunden nedenfor Begtrupvig Strandvej 41. Ejeren Jørgen Tulstrup spørger, om vi har mulighed for at fjerne det. Vi ser på det. Måske kan det sælges ved loppemarkedet i forbindelse med sommerfesten.

Ad 5

Planlægning af sommerfesten foretages. De enkelte opgaver fordeles - se vedhæftede fil. Der er ikke stemning for at genoptage det amerikanske lotteri.

Lars skriver oplæg til ”formandens beretning til generalforsamlingen. Rundsendes til bestyrelsen før mødet mhp justeringer, suppleringer mm.

 Ad 6

Hjemmesiden gør sig godt. Der er behov for små justeringer specielt om vejlaugene og vandværket, så kontaktoplysningerne tydeligt fremgår.

Ad 7

Vi har brug for nye opbevaringssteder til toiletvogne, grill, flagstænger mm. Intet akut behov, men så snart grundene på Metholmvej bliver solgt skal vi finde et nyt sted til toiletvognene, og Jørgen har et ønske om at blive af med de øvrige remedier, der tilhører GTTS. Hvis vi ikke finder et egnet sted her i området, må vi spørge Ole Thomassen.

Ad 8

AP Andersen – og hans familie – har henvendt sig til GTTS med en klage over, at mange ikke respekterer, at grunden bag plantagen med stien mellem Solvej og Morgenstjernevej er i privat eje. Grunden bliver brugt til at køre med ATV (mini crosser), hegn bliver klippet over, privatskilte fjernet og stien flere gange slået med havetraktor. Det er ikke acceptabelt for ejeren, og det medfører desværre, at familien ønsker, at stien overhovedet ikke benyttes – heller ikke af gående. Vi har forsøgt at finde en mindelig løsning uden held. Indtil videre sætter vi et opslag på hjemmesiden om sagen:

Stien over marken mellem Morgenstjernevej og Solvej er blevet spærret, da ejeren ikke synes, at ejendomsretten over den private grund bliver respekteret. Hegn er klippet over, privatskilte fjernede – og stien nogle gange klippet af udenforstående med havetraktor. Ejeren ønsker at vi alle respekterer ejendomsretten.

Ad 9

Noget er sket, men ingen ved, om alle finder det tilstrækkeligt. Lars spørger Jørgen, om han finder det acceptabelt nu.

Ad 10

Vi har hørt fra en beboer, om der er regler for støjende adfærd i grundejerforeningen. Det er der ikke, og det har ikke før været nødvendigt at lave faste regler. Det synes vi stadig ikke, der skal være. Det vigtigste må være at vise hensyn. Det gælder altid men selvfølgeligt mest på de gode sommerdage, hvor mange sidder ude. Hvis en nabo henvender sig grundet støjgener, håber vi, at der kan findes en acceptabel løsning for begge parter. Det har alle mest glæde af – også fremadrettet. Selvfølgeligt bør man ikke støje unødigt før f.eks. kl. 09.00 og ikke efter kl. 22, men lokale forhold med børn/ældre gør, at der bør udvises særlige hensyn. Mange er her kun i week-ends, og derfor må de fastboende forvente og respektere, at havearbejde nødvendigvis må udføres i week-ends.

Arbejdet med at færdiggøre medlemsliste med mailadresser går fremad. Alle oplysninger går til René. Måske kan der være glæde af et samarbejde med formanden for vandværket Mogens Varsted.

Indtil nu har 144 betalt kontingent – 80 via mobile pay og 64 via bankoverførsel. Det er flere, end vi normalt ser på dette tidspunkt. Vi plejer at få godt 200 indbetalinger over hele sæsonen.

Der er stadig ikke klippet hyben. Lars rykker igen kommunen.

Der har været ønsker om at få en hjertestarter til området. I Tved er der en i Brugsen og ved slagter Kruse. Endvidere en ved Lykkes Landhandel. Lars undersøger mulighederne i Tryg Fonden. I samme omgang vil det være rart at få oplysninger om ambulance, lægebil, brandvæsen mhp beskrivelse i næste års folder og på hjemmesiden.

Flere synes at det er unødvendigt med morgenmad til møderne kl. 10. Tages til efterretning. Vi nøjes i hvert fald i en periode med kaffe, te, måske en kage, sodavand og øl.