Skip navigation

Bestyrelsesmøde 06.11.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06.11.16 Tangvej 26

Alle tilstede. Vi havde ønsket, at webmaster Gregers Wegener havde været tilstede, men han var forhindret.

1. Godkendelse af referat fra GF.

Referat fra GF blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen.

  • Formand: Lars G. Hansen
  • næstformand: Flemming Anderser
  • kasser: Berit Pedersen
  • sekr.: Annett Fjeldborg
  • suppl.: Britta Klemmensen og Lone Elisabeth Kristensen.

3. Hvordan forløb GF og årets arrangementer.

En god generalforsamling, hvor debatten gik på vej og sand osv.

Årets arrangementer var gode, men en skam at det regnede så meget, da Sankthans talen skulle holdes.

4. Opfølgning på løbende punkter berørt i årets løb og ved GF.

Vi havde en snak om, at desværre er det lovligt at sætte åle garn op, når det er erhvervsfiskeri.

Der er nedsat et lille udvalg, der vil se på strandvejen og støv. Udvalget består af Bjarne og Mogens. Der er ikke noget nyt fra dem.

Angående hybenbuske, så er der taget kontakt til en biolog fra kommunen der vil tage sig af problemet.

Der bliver ryddet på vandsiden fra Toke og vest på. Lige så snart der er tid kommer de og rydder

Dem der har både og andre ting liggende, bedes derfor flytte det.

5. Hjemmesiden

GTTS hjemme side er nu etableret. og Webmaster er Gregers Wegener.

I den forbindelse, vil vi meget gerne have, at I alle indsender jeres mail adresse.

6. Planlagte arrangementer i 2017 og tovholdere.

Der er planlagt følgende:

  1. Strandrensning den 06.05.17 kl. 10.00
  2. Sankthans bål den 23.06.17 kl 20.30
  3. Sommerfest den 15.07.17 kl. 18.30
  4. Generalforsamling den 16.07.17 kl. 11.00

Gren indsamling til bålet er lørdag den 17.06.17 kl. 11.00 Vi vil helst ikke have, at grundejerne kommer og smider deres grene og træer hvilket som helst sted.

Til sommerfesten vil vi gerne have hjælp til at sætte teltet op, og hjælp til en hoppeborg for børn.

Dem der vil hjælpe bedes komme fredag den 14.07.17 kl 13.00

Måske er der nogle børnefamilier der kunne tænke sig at være i et udvalg, der kunne tage sig af, børne arrangementer.

Vi talte om vores lille folder, hvem der skal i folderen med annoncer.

7. Foreløbige mødedatoer 2017.

Næste møde den 02.04.17 hos formanden Lars G. Hansen, Herkulesvej 24, kl. 10.00

Sommer bestyrelsesmøde er den 19.08.17 kl. 16 ukendt adresse.