Skip navigation

Bilag til Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d 17.juli 2021

Metholmvej Vejlaug 2021

Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej

For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved indbetaling af kontingent til vejvedligehold. Det blev på generalforsamlingen besluttet at gå tilbage til det normale kontingent.

Kontingentet for 2021 er 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.

Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej. Vejene er udlagt som private fællesveje, dvs. at vi i fællesskab har pligt til at vedligeholde dem. Vejlauget sikrer dette og koordinerer en fælles indsats i området.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:

  • Reg. nr.:            9388
  • Konto nr.:         0001098330
  • Betaler:             Her anføres sommerhusadresse – evt. under meddelelser vedr. betalingen.

Vi vil gerne understrege, at langt det meste af kontingentet går til vedligeholdelse af vejene.

HUSK:
  • at minde din nabo om at indbetale kontingent
  • at vi har en fælles arbejdsdag lørdag den 17. juli kl. 14 med efterfølgende generalforsamling
  • at komme med forslag til generalforsamlingen senest 3 uger forinden, dvs. inden den 26. juni
  • forslag sendes til formanden Steen Krogh Nielsen, ellen.steenmaildk