Skip navigation

Træfældning og gentilplantning

Vi bliver fortsat spurgt, om der arrangeres fælles træfældning i området. Ligesom sidste år har vi derfor sammen med Strands Grundejerforening etableret et samarbejde med HedeDanmark, hvor skovfoged Niels Nygaard, der selv har sommerhus i vores område, vil stå for projektet.

Send en mail til Niels senest – men meget gerne før - søndag 11. april på adressen nanhededanmarkdk 

med en kort beskrivelse af opgaven.    

Niels vil så kontakte jer og besigtige opgaven i løbet af påsken – alternativt

lørdag 17/4 eller lørdag 24/4.

Der laves en individuel aftale om udførsel og pris med hver enkelt lodsejer, der tilmelder sig ordningen. HedeDanmark tilbyder udover maskinel træfældning også manuel topkapning og beskæring, stubfræsning samt grenknusning. 

NYT, NYT, NYT. Som noget nyt i år tilbyder HedeDanmark også plantning af træer og buske. Her vil fokus primært være på hjemmehørende træer og buske, men også forskellige slags nåletræer, som jo alle vokser godt i vores område nær strand og vand.  

HedeDanmark tilbyder også beplantning til sommerhusejere uden, at der er truffet aftale om træfældning forinden. Fældning og gentilplantning vil blive udført i løbet af maj-juni, og træet vil naturligvis være væk inden sommerferien.

Gør din egen natur bare lidt mere vild.