Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 31 oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober 2017 hos Mogens Lübker .

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Jørgen Christensen

Afbud: Ole Bollesen

Med reference til dagsordenen forløb mødet således:

Ad. 1                  Den 25. oktober 2017 er der afholdt regionsvandrådsmøde, hvor Mogens Lübker deltog.

Der er fastsat ny takst til staten pr. kubikmeter vand på kr. 6,18 plus moms  og kr. o,19 plus moms til grundbeskyttelse.

Regionen er i gang med registrering af punktforurening.

Mogens Lübker har den 30. september talt med formanden for Strands Grundejerforening og bedt ham informere beboerne om ledningsarbejder øst for Strands Havvej og nødvendig fjernelse af hyben for opgravning.

Vandværket har hos MAL-tek købt 50 LER oplysninger.

Måleroplysninger er sendt til Syddjurs Kommune.

Begtrup Vandværk har haft en forurening af vandet, hvilket er løst. Årsag er ikke oplyst.

Begtrupvig Vandværk har fået taget prøver ved vandværk og højdebeholder, som er testet for pesticider. Prøverne var i orden.

Der er afholdt møde med Syddjurs Kommune vedrørende takstbladet, men intet er afklaret. Der afholdes nyt møde den 3. november 2017.

Begtrupvig Vandværk må ved nye tilslutninger efter nytår ikke opkræve kr. 2000,-, som bidrag til pumpestationen.

Ad. 2.                 Godkendt.

Ad. 3.                 Ikke noget nyt vedrørende forsikringer.

Ad. 4.                 Ingen bemærkninger.

Ad. 5.                 I efteråret renoveres ledninger i området ved Begtupvig Strandvej øst for Strands Havvej.

Ad. 6.                 Vores aktier i Nordea er solgt.

                          Der indsendes ikke takstblad til godkendelse hos Syddjurs Kommune.

Ad. 7.                 Næste ”bestyrelsesmøde” afholdes hos Jørgen, Uraniavej 2  den 20. januar 2018 kl. 18.

 Ad. 8.                Ingen bemærkninger.

Jørgen Christensen

 

2017.11.27