Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde 14. marts 2018

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen, Ole Blollesen og Jørgen Christensen

Afbud: Ingen

Med reference til dagsordenen forløb mødet således:

Ad. 1.                

Syddjurs Kommune har bedt om at få ledningsplaner. Ma- Tek. Fremsender planerne til kommunen.

Der er kommet drikkevandsbekendtgørelse med nye regler for prøvetagning. Vi afventer svar fra Syddjurs Kommune om hvilke prøver der skal tages.

Eurofins, der analyserer vores vandprøver, er blevet anklaget for at der er for stor unøjagtighed med undersøgelse af prøver.  

Der er vandværksmesse i Års den 16. marts, hvor Mogens Lübker deltager.

Takstblad indsendes til godkendelse hos Syddjurs Kommune, da der ikke længere opkræves kr. 2000, i bidrag til pumpestation Skellerup Enge.

Skellerup Enge opkræver kr. 0,1 ekstra pr. m³ vand.

Den 3. maj 2018 er der i Følle vandværksmøde med Syddjurs Kommune.

Mogens Varsted har fået en anmodning om at give en pris for tilslutning af 4 nye grunde på Carinavej.  Vi beder om at få fremsendt en udstykningsplan inden der kan gives en pris, da det er uklart hvorfra tilslutningen skal foretages.

Ad. 2.              

Der er foretaget en rettelse vedrørende afgift på kr. 2000,- for nye tilslutninger, da det er Skellerup Enge der ikke må opkræve beløbet. Derfor opkræver Begtrupvig vandværk det heller ikke.

Ad. 3

Ikke noget nyt vedrørende forsikringer.

Ad. 4.

Ingen bemærkninger.

Ad. 5.

Kun småting mangler før ledningsrenoveringen øst for Strands Havvej er færdig.  Det udføres når vejret tillader det.

Ad. 6.

Ingen bemærkninger

Ad. 7.

Næste ”bestyrelsesmøde” afholdes den 27. maj 2018 kl. 9,00 I Strands Forsamlingshus.

Ad. 8.

Generalforsamling afholdes den 27 maj 2018 kl.10,00 i Strands Forsamlingshus..

Jørgen Christensen

2018.03.16