Skip navigation

Metholmvej Vejlaug 2019

Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej

For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved indbetaling af kontingent til vejvedligehold.

Kontingentet for 2019 er 100 kr. pr. hus og 50 kr. pr. grund.

Vi vedtog på generalforsamlingen midlertidigt at nedsætte kontingentet, så derfor er det halveret i forhold til de tidligere år.

Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde vejene på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej. Vejene er udlagt som private fællesveje, dvs. at vi i fællesskab har pligt til at vedligeholde vejene. Vejlauget sikrer dette og koordinerer en fælles indsats i området.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:

  • Reg. nr.:           9388
  • Konto nr.:         0001098330
  • Betaler:             Her anføres sommerhusadresse – evt. under meddelelser vedr. betalingen.

Vi vil gerne understrege, at 99 % kontingentet gå til vedligeholdelse af vejene, og at den sidste 1 % går til nogle nødvendige administrationsomkostninger vedr. bank o.l.

HUSK:

  • at minde din nabo om at indbetale kontingent
  • at vi har en fælles arbejdsdag lørdag den 20. juni kl. 14 med efterfølgende generalforsamling
  • at komme med forslag til generalforsamlingen i god tid inden – til formanden Steen Krogh Nielsen, ellen.steen@mail.dk