Skip navigation

Metholmvej Vejlaug 2018

Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug der vedligeholder adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej – vi har brug for din indbetaling på 200 kr.

Indbetal nu, så du ikke kommer til at glemme det. Hvis du allerede har gjort det, så siger vi mange tak for det!

Kontingentet er på 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.

Kontingentet er nødvendigt for vedligeholdelse af vejforhold på hhv.  Marsvej,  Mercurvej, Herkulesvej og ikke mindst Metholmvej, som er den væsentlige forbindelsesvej i sommerhusområdet. Du har pligt til at vedligeholde vejen – vejlauget sikrer dette, så det bliver gjort på en ensartet måde i området og fælles indsats bliver koordineret.

Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende betalingsoplysninger:

Reg. nr:              9388 
Konto nr:          0001098330
Betaler:             Her anføres sommerhusadresse – evt. anføres dette under meddelelser vedr. betalingen

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du meget gerne skrive en mail til os, med angivelse af din sommerhusadresse i emnefeltet og øvrige kontaktoplysninger evt. en opdatering af disse. 

På den måde kan vi fremover kommunikere med dig uden porto udgifter for vejlauget.

På forhånd tak for din opbakning, din indbetaling og dine opdaterede kontaktoplysninger.

Husk, at du kan finde yderligere oplysninger her: http://gtts.dk/

HUSK:

  • at minde din nabo om kontingent indbetalingenJ
  • at vi har en fælles arbejdsdag lørdag den 21. juli hvor vi efterfølgende afholder den årlige generalforsamling
  • at komme med forslag til generalforsamlingen i god tid inden – på nedenstående email adresse eller til formanden Steen Krogh Nielsen, ellen.steenmaildk